salesteam@thebronxgroup.com
+44 (0) 1384 486648

Home » Sản phẩm » Nâng cấp dây chuyền sản xuất

Nâng cấp dây chuyền sản xuất

Bronx có một đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ bạn trong việc nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện có của bạn để đáp ứng những áp lực ngày càng tăng của việc điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng.

Dù yêu cầu của bạn là:

 • Gia tăng sản xuất
 • Nâng cao chất lượng
 • Giảm thiểu chi phí
 • Gia công vật liệu mới
 • Thực hiện các quy trình mới

  Bronx có thể hỗ trợ bạn:

 • Kiểm tra dây chuyền sản xuất
 • Lập nghiên cứu khả thi
 • Tìm nguồn cung ứng thiết bị đặc biệt
 • Nâng cấp và sửa đổi dây chuyền sản xuất
 • Đào tạo, huấn luyện

Các nâng cấp dây chuyền sản xuất điển hình sẽ bao gồm:

 • Hệ thống sơn phủ
 • Mạ màu – máy mới
 • Đối lưu hoặc sấy IR
 • Bổ sung máy ép nhựa

 

Bronx có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cải tiến các dây chuyền sản xuất hiện có.

Contact The Bronx Group